Informácie o športovej organizácii

Názov JAKA SPORT
Názov úplný JAKA SPORT ACADEMY
Sídlo Urbánkova 27, 040 01 Košice
Kontaktná osoba Lucia Balog Pajkošová
Email sport.jaka@gmail.com
Korešpondenčná adresa Tomášikova 17, 040 04 Košice
Účet pre verejné zdroje
Web jakasport.eu/
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk