Informácie o športovej organizácii

Názov Ski Club ZEAL Slovakia
Názov úplný Ski Club ZEAL Slovakia
Sídlo Športová 7, 831 04 Bratislava-Nové mesto
Kontaktná osoba Matej Antoška
Email matej.antoska@gmail.com
Korešpondenčná adresa Športová 7, 831 04 Bratislava-Nové mesto
Účet pre verejné zdroje SK38 8330 0000 0024 0164 7920
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org