Informácie o športovej organizácii

Názov A.S.P. SKI Poprad
Názov úplný A.S.P. SKI - Adadémia športu Poprad
Sídlo Lipová 1435/19, 059 52 Veľká Lomnica
Kontaktná osoba Patrik Roth
Email aspskipp@gmail.com
Korešpondenčná adresa Nešporová 2544/29, 058 01 Poprad
Účet pre verejné zdroje
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org