Informácie o športovej organizácii

Názov FOX Ski Academy
Názov úplný FOX Ski Academy Slovakia
Sídlo Staré Grunty 26/G, 841 04 Bratislava
Kontaktná osoba Pavol Chovaňák
Email fox.skiacademy@gmail.com
Korešpondenčná adresa Staré Grunty 26/G, 841 04 Bratislava
Účet pre verejné zdroje SK9609000000005173639163
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovakski.org