Informácie o športovej organizácii

Názov FOX Ski Academy
Názov úplný FOX Ski Academy Slovakia
Sídlo Vilová 33, 851 01 Bratislava
Kontaktná osoba Pavol Chovaňák
Email fox.skiacademy@gmail.com
Korešpondenčná adresa Vilová 33, 851 01 Bratislava
Účet pre verejné zdroje
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk