Informácie o športovej organizácii

Názov SKI CLUB PLEJSY
Názov úplný Ski club Plejsy
Sídlo RO Plejsy 1173/3, P.O.BOX 17, 053 42 Krompachy
Kontaktná osoba Baron Zoltán
Email gengelovai@gmail.com
Korešpondenčná adresa RO Plejsy 1173/3, P.O.BOX 17, 053 42 Krompachy
Účet pre verejné zdroje SK04 0900 0000 0001 0138 7435
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk