Informácie o športovej organizácii

Názov TJ NIŽNÁ
Názov úplný Telovýchovná jednota Nižná
Sídlo Matúškova 465/6, 027 43 Nižná
Kontaktná osoba Košík Ľudovít, Ing.
Email olgamisikova@post.sk
Korešpondenčná adresa Lesná 1006, 027 43 Nižná
Účet pre verejné zdroje
Web www.tjnizna.wz.cz/
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk