Informácie o športovej organizácii

Názov LK TATRANSKÁ LOMNICA
Názov úplný Lyžiarsky klub Tatranská Lomnica
Sídlo Tatranská Lomnica, P.O. Box 25, 059 60 Vysoké Tatry
Kontaktná osoba Ing. Blanka Bělínová
Email blanka@lktl.net
Korešpondenčná adresa P.O.BOX 25, 059 60 Tatranská Lomnica
Účet pre verejné zdroje SK4783300000002801330535
Web www.lktl.net/
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org