Informácie o športovej organizácii

Názov ŠK JUNIOR SKI POPRAD
Názov úplný Športový klub JUNIOR SKI POPRAD
Sídlo Železničná 1097/35, 058 01 Poprad
Kontaktná osoba Tropp Igor, Ing.
Email katesport@katesport.sk, skjuniorskipoprad@gmail.com
Korešpondenčná adresa Záhradná 537/5, 059 35 Batizovce
Účet pre verejné zdroje SK1609000000005136782155
Web junior-ski.sk/
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk