Informácie o športovej organizácii

Názov JSC DÚBRAVKA
Názov úplný Športový lyžiarsky klub Junior Ski Club Dúbravka
Sídlo Prievozská 18, 821 09 Bratislava
Kontaktná osoba Alica Švecová
Email svecova@todos.sk
Korešpondenčná adresa M.Sch.Trnavského 14, 841 01 Bratislava
Účet pre verejné zdroje
Web https://www.facebook.com/JSCDubravka/
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk