Informácie o športovej organizácii

Názov LKŠ Banská Bystrica
Názov úplný Lyžiarsky klub Šachtičky
Sídlo ŠG, tr. SNP 54, 974 01 Banská Bystrica
Kontaktná osoba Ing. Erik Rýs
Email kicrichard@gmail.com, gras@sachtickyas.sk
Korešpondenčná adresa Wolkerova 21, 974 01 Banská Bystrica 4
Účet pre verejné zdroje
Web www.lksachticky.sk/
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk