Informácie o športovej organizácii

Názov Ski Race Team Banská Bystrica
Názov úplný Ski Race Team Banská Bystrica
Sídlo Rudohorská 32, 974 11 Banská Bystrica
Kontaktná osoba Ing. Veronika Beličková
Email ak.marsalekova@gmail.com
Korešpondenčná adresa Matuškova 49, 976 31 Vlkanová
Účet pre verejné zdroje SK55 0900 0000 0051 3685 2360
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk