Informácie o športovej organizácii

Názov ŠK Železiarne Podbrezová
Názov úplný ŠK Železiarne Podbrezová, a.s.
Sídlo Kolkáreň 58, 976 81 Podbrezová
Kontaktná osoba Ing. Pavol Beraxa, PhD.
Email beraxa.pavol@zelpo.sk
Korešpondenčná adresa Kolkáreň 58, 976 81 Podbrezová
Účet pre verejné zdroje SK2809000000005135964811
Web www.skzp.sk/
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org