Informácie o športovej organizácii

Názov LK Victory Bratislava
Názov úplný Lyžiarsky klub VICTORY
Sídlo Šustekova 47, 851 04 Bratislava
Kontaktná osoba Balánová Andrea, Mgr.
Email victoryskiclub@pobox.sk
Korešpondenčná adresa Šustekova 47, 851 04 Bratislava
Účet pre verejné zdroje SK93 0900 0000 0051 3628 4420
Web www.skiclubvictory.sk/
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org