Informácie o športovej organizácii

Názov LK OPALISKO
Názov úplný Lyžiarsky klub Opalisko Závažná Poruba
Sídlo Športová 3, 032 02 Závažná Poruba
Kontaktná osoba Rázusová Katarína
Email katarina.razusova@centrum.sk
Korešpondenčná adresa Hrušková 513/2, 031 04 Liptovský Mikuláš
Účet pre verejné zdroje SK66 1111 0000 0066 0589 0015
Web www.bkopalisko.sk/
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org