Informácie o športovej organizácii

Názov LK TJ Belá - Dulice
Názov úplný TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA DRUŽSTEVNÍK BELÁ-DULICE
Sídlo Belá - Dulice 414, 038 11 Belá - Dulice
Kontaktná osoba Jaroslav Buľovský
Email lkbeladulice@gmail.com, jaroslav.zigo.pbs@gmail.com, lkbeladulice@gmail.com
Korešpondenčná adresa Belá - Dulice 189, 038 11 Belá-Dulice
Účet pre verejné zdroje SK7509000000000061326418
Web www.beladulice.sk/lyziarsky-oddiel-tj-druzstevnik-bela-dulice.html
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org