Informácie o športovej organizácii

Názov LK Spišská Nová Ves
Názov úplný Lyžiarsky klub Spišská Nová Ves
Sídlo Turčianska 6, 052 01 Spišská Nová Ves
Kontaktná osoba Dluhoš Patrik, Mgr.
Email dluhos.snv@gmail.com
Korešpondenčná adresa Turčianska 6, 052 01 Spišská Nová Ves
Účet pre verejné zdroje SK84 0900 0000 0051 6344 4485
Web www.lksnv.estranky.sk
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org