Informácie o športovej organizácii

Názov TJ ZVL Dolný Kubín
Názov úplný Telovýchovná jednota ZVL Dolný Kubín
Sídlo Alej Slobody 1892/1, 026 01 Dolný Kubín
Kontaktná osoba Muška Ivan, Ing.
Email tjzvldk@gmail.com
Korešpondenčná adresa Alej Slobody 1892/1, 026 01 Dolný Kubín
Účet pre verejné zdroje SK75 0900 0000 0051 3728 2195
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org