Informácie o športovej organizácii

Názov LK Levoča
Názov úplný LYŽIARSKY KLUB LEVOČA
Sídlo Pod Vinicou 3, 054 01 Levoča
Kontaktná osoba Anton Boris
Email ski.boris@gmail.com
Korešpondenčná adresa Pod Vinicou 3, 054 01 Levoča
Účet pre verejné zdroje SK51 0900 0000 0051 3056 0818
Web www.lklevoca.com/
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk