Informácie o športovej organizácii

Názov ŠK LOTOS Stropkov
Názov úplný ŠK Lotos Stropkov
Sídlo Hlavná 61, 091 01 Stropkov
Kontaktná osoba Július Zakovič
Email zakovicj@gmail.com
Korešpondenčná adresa Chotčanská 128/35, 091 01 Stropkov
Účet pre verejné zdroje
Web https://www.facebook.com/sklotos.stropkov
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk