Informácie o športovej organizácii

Názov LO KARPATY Bratislava
Názov úplný Lyžiarsky oddiel Karpaty Bratislava
Sídlo Hečkova 14, 831 05 Bratislava
Kontaktná osoba Pivoňka Michal, Ing.
Email lo.karpaty@gmail.com
Korešpondenčná adresa Hlinická 2/B, 831 52 Bratislava
Účet pre verejné zdroje SK9409000000005136563665
Web https://www.lokarpaty.com/
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org