Informácie o športovej organizácii

Názov TJ Štart LO Liptovský Ján
Názov úplný Telovýchovná jednota Štart lyžiarsky oddiel Liptovský Ján
Sídlo Kúpeľná ulica 95, 032 03 Liptovský Ján
Kontaktná osoba Vyoralová Andrea
Email vyoralova.andrea@gmail.com, vyoralova.andrea@gmail.com
Korešpondenčná adresa Kúpeľná ulica 95, 032 03 Liptovský Ján
Účet pre verejné zdroje
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk