Informácie o športovej organizácii

Názov LK BABA
Názov úplný Lyžiarsky klub Baba - Pezinok
Sídlo Holubyho 18, 902 01 Pezinok
Kontaktná osoba Tichý Andrej
Email a.tichy@next-com.sk
Korešpondenčná adresa Holubyho 18, P.O.Box 16, 902 01 Pezinok
Účet pre verejné zdroje SK0509000000005138365005
Web https://www.lkbaba.sk/sk/
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org