Informácie o športovej organizácii

Názov ŠK R - SKI REGETOVKA
Názov úplný Športový klub R - SKI Regetovka
Sídlo Fučíkova 29, 085 01 Bardejov
Kontaktná osoba Ing. Ján Banický
Email banicky@transunit.sk, r-ski@r-ski.sk
Korešpondenčná adresa Becherov 67, 086 35 Becherov
Účet pre verejné zdroje
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk