Lasok Adam

Oddiel  
 
Listiny bodov sezóny 2019/2020
  DH SL GS SG AC RP
19. LB FIS 85.24 () [498] * 60.89 () [1158] * 61.84 () [1278] 60.57 () [408] 133.58 () [726] * 121.46 ()
18. LB FIS 85.24 () [498] * 60.89 () [1158] * 61.84 () [1278] 60.57 () [408] 133.58 () [726] * 121.46 ()
17. LB FIS 85.24 () [498] * 60.89 () [1158] * 61.84 () [1278] 60.57 () [408] 133.58 () [726] * 121.46 ()
16. LB FIS 85.24 () [498] * 60.89 () [1158] * 61.84 () [1273] 60.57 () [408] 133.58 () [726] * 121.46 ()
15. LB FIS 85.24 () [494] * 60.89 () [1142] * 61.84 () [1255] 60.57 () [406] 133.58 () [726] * 121.46 ()
14. LB FIS 85.24 () [487] * 60.89 () [1106] * 61.84 () [1240] 60.57 () [398] 133.58 () [717] * 121.46 ()
Base list 85.24 () [467] 60.89 () [1048] 64.05 () [1274] 98.80 () [994] 133.58 () [717] + -
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovakski.org