Moravčíková Soňa

Zjazdové lyžovanie

Oddiel KĽŠ KRYHA BRATISLAVA  
Pretekár 705462   Dospelí
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org