Informácie z FIS

Správy pre športových odborníkov zo zasadnutí odborných komisií FIS

Zurich 2019

Komisia Alpine 10/2019

Komisia Masters 10/2019

Komisia pre šport žien 10/2019

Komisia detí a mládeže 10/2019

Komisia EU Cup 10/2019

Komisia WCup 10/2019

 

Cavtat 2019

Komisia Alpine 05/2019

Komisia pre šport žien 05/2019

Komisia Masters 05/2019

Komisia pre deti a mládež 05/2019

Komisia pre WCup 05/2019

Komisia pre alpské pravidlá 05/2019

Komisia alpských technických delegátov 05/2019

Komisia pre alpskú klasifikáciu 05/2019

Komisia pre alpské trate 05/2019

Komisia pre Univerzitné športy 05/2019

 

Zurich 2018

Komisia Alpine 09/2018

Komisia pre šport žien 09/2018

Komisia Masters 09/2018

Komisia pre deti a mládež 09/2018

Komisia pre WCup 09/2018

Komisia pre alpské pravidlá 09/2018

Komisia alpských technických delegátov 09/2018

Komisia pre alpskú klasifikáciu 09/2018

Komisia pre alpské trate 09/2018

Komisia pre Univerzitné športy 09/2018

 

Costa Navarino 2018

Komisia Alpine 05/2018

Komisia Masters 05/2018

Komisia EU Cup 05/2018

Komisia alpských technických delegátov 05/2018

Komisia pre alpské pravidlá 05/2018

Komisia pre alpskú klasifikáciu 05/2018

Komisia pre alpské trate 05/2018

Komisia pre WCup 05/2018

Komisia pre šport žien 05/2018

Komisia pre deti a mládež 05/2018

 

Zurich 2017

Komisia Alpine 10/2017

Komisia pre alpské pravidlá 10/2017

Komisia alpských technických delegátov 10/2017

Komisia pre WCup muži 10/2017

Komisia pre WCup ženy 10/2017

 

 

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk