Informácie o ČS AD 15.06.2018

Zápis z Členskej schôdzi AD - SLA 15.06.2018

Pozvánka a mandátny lístok na ČS AD 15.06.2018

Návrh na VOLEBNÝ PORIADOK

Návrh na ROKOVACÍ PORIADOK

Návrhový lístok na podpredsedu AD

Návrhový lístok na člena predsedníctva AD

 

Informácie o ČS AD 13.05.2018

Zápis z Členskej schôdze AD - SLA 13.5.2018

Návrhový lístok na podpredsedu AD (/editor/Navrhovy_listok_podpredseda_UAD_2018.pdf)

Návrhový lístok na člena predsedníctva AD (/editor/Navrhovy_listok_clen_predsednictva_UAD_2018.pdf)

Kandidačná listina Členskej schôdze 13.5.2018 - PRÍLOHA 12 (/editor/Kandidatska_listina_2018_-_volby_P-UAD_2018.pdf)

Správa o športovej činnosti AD 2017/2018 - PRÍLOHA 7 (/editor/sprava_o_sport_cinnosti_UAD_2017_2018_final.pdf)

Informácie k rozpočtu 2018 - PRÍLOHA 9 (/editor/Informacie_k_rozpoctu_2018_02052018.pdf)

Delegačný kľúč k ČS AD (/editor/Delegacny_kľuc_CS_UAD_2018.pdf)

Pozvánka a mandátny lístok na ČS AD (/editor/Pozvanka+_mandatny_listok_CS_UAD_SLA_13_05_2018_riadny_delegat.pdf)

Návrh na ROKOVACÍ PORIADOK (/editor/Navrh_ROKOVACI-PORIADOK-CS-UAD-SLA-13_05_20181.pdf)

Návrh na VOLEBNÝ PORIADOK (/editor/Navrh_VOLEBNY-PORIADOK-CS-UAD-13.05.20181.pdf )

Kalendár HŠP na sezónu 2018/2019 - PRÍLOHA 8 (/editor/Kalendar_HSP_2018-2019_(2).pdf)

Program rozvoja alpského lyžovania 2018 - PRÍLOHA 10(/editor/Program_rozvoja_alpskeho_lyzovania_2018_export.pdf)
 

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk