1. listina bodov FIS 2019/2020

  záznamov na stránku
Kód Pretekár Nar. DH SL GS SG AC RP
705497 Babothyová Alexandra 2002 - 144.49 (0) * 162.05 (0) * - - -
700973 Baláž Filip 2001 102.08 (0) + 53.91 (0) * 55.31 (0) * 88.09 (0) * 135.11 (0) > -
700877 Barica ml. Ján 1993 999.99 (0) > 100.18 (0) + 87.54 (0) * 999.99 (0) > 999.99 (0) > -
705496 Barlová Zuzana 2002 - - - - - -
700987 Bartaloš Martin 2002 - 155.66 (0) * 150.38 (0) * - - -
700878 Bendík Martin 1993 39.84 (0) * 999.99 (0) > 107.54 (0) + 48.66 (0) * 80.69 (0) * -
705498 Bendíková Viktória 2003 - - - - - -
700978 Botka Filip 2001 268.03 (0) > 68.39 (0) * 79.54 (0) * 205.45 (0) + 213.16 (0) + -
700915 Brozman Branislav 1996 607.25 (0) > 128.75 (0) * 112.66 (0) * 999.99 (0) > 999.99 (0) > -
700991 Bugáň Martin 2002 - 303.47 (0) + 162.29 (0) * - - -
705474 Bugáňová Veronika 2000 - - 376.14 (0) * - - -
700998 Cuker Alex 2002 - 158.74 (0) * 110.08 (0) * - - -
705477 Derfényiová Iveta 2001 - 140.30 (0) * 128.55 (0) * - - -
700986 Dluhoš Matej 2002 - 150.27 (0) * 82.86 (0) * 146.49 (0) * - -
705448 Dudová Jana 1997 - 100.79 (0) * 152.39 (0) + - - -
705479 Ertlová Monika 2001 - 298.90 (0) > 401.86 (0) + 655.74 (0) > 999.99 (0) > -
700868 Falat Matej 1993 169.88 (0) > 22.92 (0) * 39.70 (0) * 120.58 (0) > 133.99 (0) > -
705480 Fričová Nikola 2001 - 223.99 (0) + 184.44 (0) * - - -
705491 Gaňová Alexandra 2002 - - - - - -
700993 Gardoš Lukáš Christián 2001 - 274.96 (0) * 187.31 (0) * - - -
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk