Slovenský pohár predžiactva

Miesto Martinské Hole   P Propozície    
Technický delegát Žák Peter      
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
25.01.2014 L V R T Z 2011 GS Obrovský slalom SLP MP M zmena schválené TD Žák
25.01.2014 L V R T Z 2013 GS Obrovský slalom SLP MP L zmena schválené TD Žák
25.01.2014 L V R T Z 2012 GS Obrovský slalom SLP SP M zmena schválené TD Žák
25.01.2014 L V R T Z 2014 GS Obrovský slalom SLP SP L zmena schválené TD Žák
Usporiadateľ
Názov SKI TEAM Martinské Hole
Názov úplný Lyžiarsky klub SKI TEAM Martinské hole
Sídlo Jilemnického 8, 036 01 Martin
Kontaktná osoba Mažgút Rastislav
Email rastislavmazgut@gmail.com
Korešpondenčná adresa Podjavorinskej 24, 038 61 Vrútky
Účet pre verejné zdroje SK3411000000002946039466
Web www.skiteammartinskehole.sk/
 
Technický delegát
Meno Žák Peter Klub / oddiel Slovenský lyžiarsky klub
Kód 0  
Kategoria Rozhodca AD 3. stupňa
 
Meracia skupina
Názov Sport Timing Slovakia
Názov úplný Sport Timing Slovakia s.r.o.
Sídlo Hl. námestie 37, 060 01 Kežmarok
Kontaktná osoba Štancel Jaroslav
Email stancel@sporttiming.sk, info@sporttiming.sk
Korešpondenčná adresa Hlavné námestie 37, 060 01 Kežmarok
Účet pre verejné zdroje
Web www.sport-timing.sk
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk