3. kolo SLP predžiakov

Miesto Zuberec P Propozície      
Technický delegát Lengyel Branislav      
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
01.02.2014 L V R T 2093 CR CR SG/OS SLP MP M schválené TD Lengyel
01.02.2014 L V R T 2094 CR CR SG/OS SLP MP L schválené TD Lengyel
01.02.2014 L V R T 2095 CR CR SG/OS SLP SP M schválené TD Lengyel
01.02.2014 L V R T 2096 CR CR SG/OS SLP SP L schválené TD Lengyel
Usporiadateľ
Názov TJ Roháče Zuberec
Názov úplný Telovýchovná jednota Roháče Zuberec
Sídlo Andreja Bažíka 420, 027 32 Zuberec
Kontaktná osoba Jaroslav Motyčák
Email jaromotycak@gmail.com
Korešpondenčná adresa Andreja Bažíka 420, 027 32 Zuberec
Účet pre verejné zdroje SK2802000000003878712253
 
Technický delegát
Meno Lengyel Branislav Klub / oddiel 1. SKI MASTERS CLUB
Kód 0  
Dátum narodenia 16.06.1957 Kategoria Rozhodca AD III. stupňa
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk