Majstrovstvá Slovenska

Miesto Jasná        
Technický delegát Horecki Krzysztof (POL)      
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
06.03.2014 L V R 7048 DH Zjazd TRA SE L
06.03.2014 L V R 7049 DH Zjazd TRA SE M
07.03.2014 G L T 1695 SG Superobrovský slalom NC SE M Upozornenie
07.03.2014 G T 1696 AC Alpská kombinácia NC SE M Upozornenie
07.03.2014 G L T 1697 DH Zjazd NC SE M Upozornenie
07.03.2014 G L T 6380 SG Superobrovský slalom NC SE L Upozornenie
07.03.2014 G T 6381 AC Alpská kombinácia NC SE L Upozornenie
07.03.2014 G L T 6382 DH Zjazd NC SE L Upozornenie
07.03.2014 Z 7050 DH Zjazd TRA SE L zrušené
07.03.2014 Z 7051 DH Zjazd TRA SE M zrušené
Usporiadateľ
Názov ŠK ESL
Názov úplný Športový klub ESL
Sídlo Hlavná 10, 032 02 Závažná Poruba
Kontaktná osoba Vladimír Mlynček
Email esl@esl.sk, mlyncek.vladimir@esl.sk
Korešpondenčná adresa Hlavná 10, 032 02 Závažná Poruba
Účet pre verejné zdroje SK28 1100 0000 0029 4704 7695
Web www.slovak-ski.sk
 
Meracia skupina
Názov STiming s.r.o.
Názov úplný Stiming s.r.o.
Sídlo Štúrova 870/18 , 031 01 Liptovsky Mikulaš
Kontaktná osoba Šlachta Martin
Email martin@slachta.sk, martin@slachta.sk
Korešpondenčná adresa
Účet pre verejné zdroje
Web www.slachta.sk
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk