Slovenský pohár predžiactva

Miesto Šachtičky P Propozície P Propozície    
Technický delegát Kupčo Martin      
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
20.01.2013 R 0 TE Súťaž družstiev VEP Live review
20.01.2013 L V R T 1011 GS Obrovský slalom SLP MP M schválené TD Kupčo
20.01.2013 L V R T 1012 GS Obrovský slalom SLP MP L schválené TD Kupčo
20.01.2013 L V R T Z 1009 GS Obrovský slalom SLP SP M zmena schválené TD Kupčo
20.01.2013 L V R T 1010 GS Obrovský slalom SLP SP L schválené TD Kupčo
Usporiadateľ
Názov LKŠ Banská Bystrica
Názov úplný Lyžiarsky klub Šachtičky
Sídlo ŠG, tr. SNP 54, 974 01 Banská Bystrica
Kontaktná osoba Ing. Erik Rýs
Email kicrichard@gmail.com, gras@sachtickyas.sk
Korešpondenčná adresa Wolkerova 21, 974 01 Banská Bystrica 4
Účet pre verejné zdroje
Web www.lksachticky.sk/
 
Technický delegát
Meno Kupčo Martin Klub / oddiel ŠK ESL
Kód 1007  
Kategoria Rozhodca AD 3. stupňa
 
Meracia skupina
Názov Sport Timing Slovakia
Názov úplný Sport Timing Slovakia s.r.o.
Sídlo Hl. námestie 37, 060 01 Kežmarok
Kontaktná osoba Štancel Jaroslav
Email stancel@sporttiming.sk, info@sporttiming.sk
Korešpondenčná adresa Hlavné námestie 37, 060 01 Kežmarok
Účet pre verejné zdroje
Web www.sport-timing.sk
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk