6. kolo SLP predžiakov

Miesto Čertovica   P Propozície    
Technický delegát Kupčo Martin      
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
08.02.2015 L V R T Z 2029 GS Obrovský slalom SLP MP M zmena schválené TD Kupčo
08.02.2015 L V R T Z 2031 GS Obrovský slalom SLP MP L zmena schválené TD Kupčo
08.02.2015 L V R T 2030 SL Slalom SLP SP M schválené TD Kupčo
08.02.2015 L V R T 2032 SL Slalom SLP SP L schválené TD Kupčo
Usporiadateľ
Názov KAL Jasná
Názov úplný Klub alpského lyžovania Jasná Liptovský Mikuláš
Sídlo Vajanského 30, 031 01 Liptovský Mikuláš
Kontaktná osoba Vladimír Antol
Email kaljasna@gmail.com, jana.knavova@yahoo.com
Korešpondenčná adresa Vajanského 30, 031 01 Liptovský Mikuláš
Účet pre verejné zdroje SK59 0200 0000 0025 1457 6057
Web www.kaljasna.sk
 
Technický delegát
Meno Kupčo Martin Klub / oddiel ŠK ESL
Kód 1007  
Kategoria Rozhodca AD 3. stupňa
 
Meracia skupina
Názov Sport Timing Slovakia
Názov úplný Sport Timing Slovakia s.r.o.
Sídlo Hl. námestie 37, 060 01 Kežmarok
Kontaktná osoba Štancel Jaroslav
Email stancel@sporttiming.sk, info@sporttiming.sk
Korešpondenčná adresa Hlavné námestie 37, 060 01 Kežmarok
Účet pre verejné zdroje
Web www.sport-timing.sk
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk