Veľká cena Barbory

Miesto Vyšná Boca   P Propozície R Plagát  
       
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
28.02.2015 V R 1561 GS Obrovský slalom UNI SE M schválené FIS TD
28.02.2015 V R 6446 GS Obrovský slalom UNI SE L schválené FIS TD
01.03.2015 V R 1562 SL Slalom UNI SE M schválené FIS TD
01.03.2015 V R 6447 SL Slalom UNI SE L schválené FIS TD
Usporiadateľ
Názov TJ TATRAN NIŽNÁ BOCA
Názov úplný Telovýchovná jednota TATRAN Nižná Boca
Sídlo Malužiná 1, 032 34 Nižná Boca
Kontaktná osoba Ing. Jaroslav Maduda
Email treger@j.imafex.sk, jmaduda@inmail.sk
Korešpondenčná adresa Liptovská Porúbka 112, 033 01 Liptovský Mikuláš
Účet pre verejné zdroje
Web www.skiboca.sk
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk