XIV. Veľká cena Barbory 2016

Miesto Vyšná Boca   P Propozície    
Technický delegát Kryzstof Horecki      
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
20.02.2016 V 1209 GS obrovský slalom UNI JU M schválené FIS TD
20.02.2016 V 6268 GS obrovský slalom UNI JU L schválené FIS TD
21.02.2016 V 1210 SL slalom UNI JU M schválené FIS TD
21.02.2016 V 6269 SL slalom UNI JU L schválené FIS TD
Usporiadateľ
Názov TJ TATRAN NIŽNÁ BOCA
Názov úplný Telovýchovná jednota TATRAN Nižná Boca
Sídlo Malužiná 1, 032 34 Nižná Boca
Kontaktná osoba Ing. Jaroslav Maduda
Email treger@j.imafex.sk, jmaduda@inmail.sk
Korešpondenčná adresa Liptovská Porúbka 112, 033 01 Liptovský Mikuláš
Účet pre verejné zdroje
Web www.skiboca.sk
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk