2.kolo Rossignol Cup 2016

Miesto Vrátna - Paseky P Propozície P Propozície    
Technický delegát Geleta Juraj      
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
17.01.2016 L V R T 2029 GS Obrovský slalom SLP MP M schválené TD Geleta
17.01.2016 L V R T 2031 GS Obrovský slalom SLP MP L schválené TD Geleta
17.01.2016 L V R T 2030 GS Obrovský slalom SLP SP M schválené TD Geleta
17.01.2016 L V R T 2032 GS Obrovský slalom SLP SP L schválené TD Geleta
Usporiadateľ
Logo organizácie
Názov AC UNIZA Žilina
Názov úplný Academic Žilinská univerzita v Žiline
Sídlo Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Kontaktná osoba Ing. Mário Vantar
Email ac_uniza@mavan.sk, ac_uniza@mavan.sk
Korešpondenčná adresa Rajecká 17, 010 01 Žilina
Účet pre verejné zdroje SK3109000000005115492810
Web klub.acuniza.org/
 
Technický delegát
Meno Klub / oddiel
Kód  
Kategoria
 
Meracia skupina
Názov Sport Timing Slovakia
Názov úplný Sport Timing Slovakia s.r.o.
Sídlo Hl. námestie 37, 060 01 Kežmarok
Kontaktná osoba Štancel Jaroslav
Email stancel@sporttiming.sk, info@sporttiming.sk
Korešpondenčná adresa Hlavné námestie 37, 060 01 Kežmarok
Účet pre verejné zdroje
Web www.sport-timing.sk
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org