4.kolo Rossignol Cup 2016

Miesto Jasenská Dolina   P Propozície    
Technický delegát Žák Peter      
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
13.02.2016 L V R T 2045 GS Obrovský slalom SLP MP M schválené TD Žák
13.02.2016 L V R T 2049 GS Obrovský slalom SLP MP L schválené TD Žák
13.02.2016 L V R T 2047 GS Obrovský slalom SLP SP M schválené TD Žák
13.02.2016 L V R T 2051 GS Obrovský slalom SLP SP L schválené TD Žák
Usporiadateľ
Názov LK TJ Belá - Dulice
Názov úplný TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA DRUŽSTEVNÍK BELÁ-DULICE
Sídlo Belá - Dulice 414, 038 11 Belá - Dulice
Kontaktná osoba Jaroslav Buľovský
Email lkbeladulice@gmail.com, lkbeladulice@gmail.com
Korešpondenčná adresa Belá - Dulice 189, 038 11 Belá-Dulice
Účet pre verejné zdroje
Web www.beladulice.sk/lyziarsky-oddiel-tj-druzstevnik-bela-dulice.html
 
Technický delegát
Meno Žák Peter Klub / oddiel Slovenský lyžiarsky klub
Kód 0  
Dátum narodenia 14.10.1954 Kategoria Rozhodca AD 3. stupňa
 
Meracia skupina
Názov Sport Timing Slovakia
Názov úplný Sport Timing Slovakia s.r.o.
Sídlo Hl. námestie 37, 060 01 Kežmarok
Kontaktná osoba Štancel Jaroslav
Email stancel@sporttiming.sk, info@sporttiming.sk
Korešpondenčná adresa Hlavné námestie 37, 060 01 Kežmarok
Účet pre verejné zdroje
Web www.sport-timing.sk
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk