4.kolo Rossignol Cup 2016

Miesto Jasenská Dolina   P Propozície    
       
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
13.02.2016 L V R T 2045 GS Obrovský slalom SLP MP M schválené TD
13.02.2016 L V R T 2049 GS Obrovský slalom SLP MP L schválené TD
13.02.2016 L V R T 2047 GS Obrovský slalom SLP SP M schválené TD
13.02.2016 L V R T 2051 GS Obrovský slalom SLP SP L schválené TD
Usporiadateľ
Názov LK TJ Belá - Dulice
Názov úplný TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA DRUŽSTEVNÍK BELÁ-DULICE
Sídlo Belá - Dulice 414, 038 11 Belá - Dulice
Kontaktná osoba Jaroslav Buľovský
Email lkbeladulice@gmail.com, jaroslav.zigo.pbs@gmail.com, lkbeladulice@gmail.com
Korešpondenčná adresa Belá - Dulice 189, 038 11 Belá-Dulice
Účet pre verejné zdroje SK7509000000000061326418
Web www.beladulice.sk/lyziarsky-oddiel-tj-druzstevnik-bela-dulice.html
 
Technický delegát
Meno Klub / oddiel
Kód  
Kategoria
 
Meracia skupina
Názov Sport Timing Slovakia
Názov úplný Sport Timing Slovakia s.r.o.
Sídlo Hl. námestie 37, 060 01 Kežmarok
Kontaktná osoba Štancel Jaroslav
Email stancel@sporttiming.sk, info@sporttiming.sk
Korešpondenčná adresa Hlavné námestie 37, 060 01 Kežmarok
Účet pre verejné zdroje
Web www.sport-timing.sk
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org