5.KOLO ROSSIGNOL CUP 2016

Miesto Martinské Hole P Propozície P Propozície    
Technický delegát Žák Peter      
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
14.02.2016 L V R T 2082 GS Obrovský slalom SLP MP L schválené TD Žák
14.02.2016 L V R T 2084 GS Obrovský slalom SLP MP M schválené TD Žák
14.02.2016 L V R T 2081 SL Slalom SLP SP L schválené TD Žák
14.02.2016 L V R T 2083 SL Slalom SLP SP M schválené TD Žák
Usporiadateľ
Názov SKI TEAM Martinské Hole
Názov úplný Lyžiarsky klub SKI TEAM Martinské hole
Sídlo Jilemnického 8, 036 01 Martin
Kontaktná osoba Mažgút Rastislav
Email rastislavmazgut@gmail.com
Korešpondenčná adresa Podjavorinskej 24, 038 61 Vrútky
Účet pre verejné zdroje SK3411000000002946039466
Web www.skiteammartinskehole.sk/
 
Technický delegát
Meno Žák Peter Klub / oddiel Slovenský lyžiarsky klub
Kód 0  
Dátum narodenia 14.10.1954 Kategoria Rozhodca AD 3. stupňa
 
Meracia skupina
Názov Sport Timing Slovakia
Názov úplný Sport Timing Slovakia s.r.o.
Sídlo Hl. námestie 37, 060 01 Kežmarok
Kontaktná osoba Štancel Jaroslav
Email stancel@sporttiming.sk, info@sporttiming.sk
Korešpondenčná adresa Hlavné námestie 37, 060 01 Kežmarok
Účet pre verejné zdroje
Web www.sport-timing.sk
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk