5.KOLO ROSSIGNOL CUP 2016

Miesto Martinské Hole P Propozície P Propozície    
       
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
14.02.2016 L V R T 2082 GS Obrovský slalom SLP MP L schválené TD
14.02.2016 L V R T 2084 GS Obrovský slalom SLP MP M schválené TD
14.02.2016 L V R T 2081 SL Slalom SLP SP L schválené TD
14.02.2016 L V R T 2083 SL Slalom SLP SP M schválené TD
Usporiadateľ
Názov SKI TEAM Martinské Hole
Názov úplný Lyžiarsky klub SKI TEAM Martinské hole
Sídlo Jilemnického 8, 036 01 Martin
Kontaktná osoba Mažgút Rastislav
Email rastislavmazgut@gmail.com
Korešpondenčná adresa Podjavorinskej 24, 038 61 Vrútky
Účet pre verejné zdroje SK3411000000002946039466
Web www.skiteammartinskehole.sk/
 
Technický delegát
Meno Klub / oddiel
Kód  
Kategoria
 
Meracia skupina
Názov Sport Timing Slovakia
Názov úplný Sport Timing Slovakia s.r.o.
Sídlo Hl. námestie 37, 060 01 Kežmarok
Kontaktná osoba Štancel Jaroslav
Email stancel@sporttiming.sk, info@sporttiming.sk
Korešpondenčná adresa Hlavné námestie 37, 060 01 Kežmarok
Účet pre verejné zdroje
Web www.sport-timing.sk
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org