1. kolo PL

Miesto   P Propozície    
Technický delegát Krajčí Martin      
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
30.01.2016 L R 2179 GS Obrovský slalom VEP MP M
30.01.2016 2184 GS Obrovský slalom VEP MP L
30.01.2016 2180 GS Obrovský slalom VEP SP M
30.01.2016 2185 GS Obrovský slalom VEP SP L
30.01.2016 2181 GS Obrovský slalom VEP MZ M
30.01.2016 2186 GS Obrovský slalom VEP MZ L
30.01.2016 2182 GS Obrovský slalom VEP SZ M
30.01.2016 2187 GS Obrovský slalom VEP SZ L
30.01.2016 2183 GS Obrovský slalom VEP SE M
30.01.2016 2188 GS Obrovský slalom VEP SE L
Usporiadateľ
Názov LK DRUŽBA SMREČANY-ŽIAR
Názov úplný TJ DRUŽBA SMREČANY-ŽIAR Lyžiarsky klub
Sídlo Žiar 110, 032 05 Smrečany
Kontaktná osoba Mlynarčík Miroslav
Email m.mlynarcik@stonline.sk, mlynarcik@lsphaco.com
Korešpondenčná adresa Smrečany 134, 032 05 Smrečany
Účet pre verejné zdroje SK25 0200 0000 0016 4066 5451
Web www.ziardolinky.sk/sportove-kluby/lyziarsky-klub
 
Technický delegát
Meno Klub / oddiel
Kód  
Kategoria
 
Meracia skupina
Názov STiming s.r.o.
Názov úplný Stiming s.r.o.
Sídlo Štúrova 870/18 , 031 01 Liptovsky Mikulaš
Kontaktná osoba Šlachta Martin
Email martin@slachta.sk, martin@slachta.sk
Korešpondenčná adresa
Účet pre verejné zdroje
Web www.slachta.sk
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk