Slovenský pohár predžiakov 1.kolo

Miesto Jasná P Propozície      
Technický delegát Geleta Juraj      
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
14.01.2017 G L V R T 2003 GS Obrovský slalom SLP MP L schválené TD Geleta
14.01.2017 L V R T Z 2004 GS Obrovský slalom SLP MP M zmena schválené TD Geleta
14.01.2017 G L V R T 2001 GS Obrovský slalom SLP SP L schválené TD Geleta
14.01.2017 L V R T 2002 GS Obrovský slalom SLP SP M schválené TD Geleta
Usporiadateľ
Názov ŠK ESL
Názov úplný Športový klub ESL
Sídlo Hlavná 10, 032 02 Závažná Poruba
Kontaktná osoba Vladimír Mlynček
Email esl@esl.sk, mlyncek.vladimir@esl.sk
Korešpondenčná adresa Hlavná 10, 032 02 Závažná Poruba
Účet pre verejné zdroje SK28 1100 0000 0029 4704 7695
Web www.slovak-ski.sk
 
Technický delegát
Meno Geleta Juraj Klub / oddiel LKŠ Banská Bystrica
Kód 0  
Dátum narodenia 02.01.1965 Kategoria Rozhodca AD III. stupňa
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk