Slovenský pohár predžiakov 2.kolo

Miesto Jasná   P Propozície    
Technický delegát Geleta Juraj      
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
15.01.2017 L V R T 2005 GS Obrovský slalom SLP MP M schválené TD Geleta
15.01.2017 L V R T 2007 GS Obrovský slalom SLP MP L schválené TD Geleta
15.01.2017 G L V R T 2006 GS Obrovský slalom SLP SP M schválené TD Geleta
15.01.2017 G L V R T 2008 GS Obrovský slalom SLP SP L schválené TD Geleta
Usporiadateľ
Názov KAL Jasná
Názov úplný Klub alpského lyžovania Jasná Liptovský Mikuláš
Sídlo Vajanského 30, 031 01 Liptovský Mikuláš
Kontaktná osoba Vladimír Antol
Email kaljasna@gmail.com, jana.knavova@yahoo.com
Korešpondenčná adresa Vajanského 30, 031 01 Liptovský Mikuláš
Účet pre verejné zdroje SK5902000000002514576057
Web www.kaljasna.sk
 
Technický delegát
Meno Geleta Juraj Klub / oddiel LKŠ Banská Bystrica
Kód 0  
Dátum narodenia 02.01.1965 Kategoria Rozhodca AD III. stupňa
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk