Slovenský pohár predžiakov 7.kolo

Miesto Racibor P Propozície   R Plagát  
Technický delegát Juris Miroslav      
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
04.03.2017 G L V R T 2025 GS Obrovský slalom SLP MP M schválené TD Juris
04.03.2017 L V R T 2027 GS Obrovský slalom SLP MP L schválené TD Juris
04.03.2017 L V R T 2026 GS Obrovský slalom SLP SP M schválené TD Juris
04.03.2017 L V R T 2028 GS Obrovský slalom SLP SP L schválené TD Juris
Usporiadateľ
Názov 1. SKI MASTERS CLUB
Názov úplný 1. SKI MASTERS CLUB
Sídlo Komenského 90, 919 04 Smolenice
Kontaktná osoba Lengyel Branislav, Ing
Email lengyel@1skimastersclub.sk
Korešpondenčná adresa Komenského 90, 919 04 Smolenice
Účet pre verejné zdroje
 
Technický delegát
Meno Juris Miroslav Klub / oddiel ŠK UNI KOŠICE
Kód 0  
Dátum narodenia 20.03.1964 Kategoria Rozhodca AD 3. stupňa
 
Meracia skupina
Názov Sport Timing Slovakia
Názov úplný Sport Timing Slovakia s.r.o.
Sídlo Hl. námestie 37, 060 01 Kežmarok
Kontaktná osoba Štancel Jaroslav
Email stancel@sporttiming.sk, info@sporttiming.sk
Korešpondenčná adresa Hlavné námestie 37, 060 01 Kežmarok
Účet pre verejné zdroje
Web www.sport-timing.sk
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk