Slovenský pohár predžiakov 7.kolo

Miesto Racibor P Propozície   R Plagát  
Technický delegát Juris Miroslav      
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
04.03.2017 G L V R T 2025 GS Obrovský slalom SLP MP M schválené TD Juris
04.03.2017 L V R T 2027 GS Obrovský slalom SLP MP L schválené TD Juris
04.03.2017 L V R T 2026 GS Obrovský slalom SLP SP M schválené TD Juris
04.03.2017 L V R T 2028 GS Obrovský slalom SLP SP L schválené TD Juris
Usporiadateľ
Názov 1. SKI MASTERS CLUB
Názov úplný 1. SKI MASTERS CLUB
Sídlo Komenského 90, 919 04 Smolenice
Kontaktná osoba Lengyel Branislav, Ing
Email lengyel@1skimastersclub.sk
Korešpondenčná adresa Komenského 90, 919 04 Smolenice
Účet pre verejné zdroje
 
Technický delegát
Meno Juris Miroslav Klub / oddiel
Kód 0  
Kategoria Rozhodca AD 3. stupňa
 
Meracia skupina
Názov Sport Timing Slovakia
Názov úplný Sport Timing Slovakia s.r.o.
Sídlo Hl. námestie 37, 060 01 Kežmarok
Kontaktná osoba Štancel Jaroslav
Email stancel@sporttiming.sk, info@sporttiming.sk
Korešpondenčná adresa Hlavné námestie 37, 060 01 Kežmarok
Účet pre verejné zdroje
Web www.sport-timing.sk
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org