Slovenský pohár žiakov 1.kolo

Miesto Zuberec - Janovky P Propozície      
Technický delegát Štancel Jaroslav      
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
07.01.2017 G L V R T 2057 SL Slalom SLP MZ L schválené TD Štancel
07.01.2017 L V R T 2058 SL Slalom SLP MZ M schválené TD Štancel
07.01.2017 L V R T 2059 SL Slalom SLP SZ L schválené TD Štancel
07.01.2017 L V R T 2060 SL Slalom SLP SZ M schválené TD Štancel
08.01.2017 G L V R T 2061 GS Obrovský slalom SLP MZ L schválené TD Štancel
08.01.2017 L V R T 2062 GS Obrovský slalom SLP MZ M schválené TD Štancel
08.01.2017 L V R T 2063 GS Obrovský slalom SLP SZ L schválené TD Štancel
08.01.2017 L V R T 2064 GS Obrovský slalom SLP SZ M schválené TD Štancel
Usporiadateľ
Názov TJ Roháče Zuberec
Názov úplný Telovýchovná jednota Roháče Zuberec
Sídlo Andreja Bažíka 420, 027 32 Zuberec
Kontaktná osoba Jaroslav Motyčák
Email rastislavsroba@gmail.com
Korešpondenčná adresa Andreja Bažíka 420, 027 32 Zuberec
Účet pre verejné zdroje SK28 0200 0000 0038 7871 2253
Web www.preteky.orava.sk
 
Technický delegát
Meno Štancel Jaroslav Klub / oddiel
Kód 0  
Kategoria Rozhodca AD 3. stupňa
Časomiera www.sporttiming.sk Telefon 0903906066
Predaj časomerných zariadení mIcrogate www.microgate.sk Predaj slalomových tyčí www.liski.sk
 
Meracia skupina
Názov ČasomieraPT
Názov úplný ČasomieraPT
Sídlo Podtureň 600, 03301 Liptovský Hrádok
Kontaktná osoba František Toman
Email toman@casomierapt.sk, toman@casomierapt.sk
Korešpondenčná adresa
Účet pre verejné zdroje
Web www.casomierapt.sk/
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org