2.ročník Memoriál Vladimíra Krajňáka

Miesto Bachledova dolina   P Propozície R Plagát  
       
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
22.01.2017 L R 2125 GS Obrovský slalom VEP M
22.01.2017 L R 2126 GS Obrovský slalom VEP L
Meracia skupina
Názov Sport Timing Slovakia
Názov úplný Sport Timing Slovakia s.r.o.
Sídlo Hl. námestie 37, 060 01 Kežmarok
Kontaktná osoba Štancel Jaroslav
Email stancel@sporttiming.sk, info@sporttiming.sk
Korešpondenčná adresa Hlavné námestie 37, 060 01 Kežmarok
Účet pre verejné zdroje
Web www.sport-timing.sk
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk