43. Goralský klobúčik

Miesto Roháče - Spálená dolina   P Propozície    
       
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
01.04.2017 2257 GS Obrovský slalom VEP MP M
01.04.2017 2258 GS Obrovský slalom VEP MP L
02.04.2017 2259 GS Obrovský slalom VEP SP M
02.04.2017 2260 GS Obrovský slalom VEP SP L
Usporiadateľ
Názov TJ Roháče Zuberec
Názov úplný Telovýchovná jednota Roháče Zuberec
Sídlo Andreja Bažíka 420, 027 32 Zuberec
Kontaktná osoba Jaroslav Motyčák
Email rastislavsroba@gmail.com
Korešpondenčná adresa Andreja Bažíka 420, 027 32 Zuberec
Účet pre verejné zdroje SK28 0200 0000 0038 7871 2253
Web www.preteky.orava.sk
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk