2.kolo SLP-Predžiakov

Miesto Jasná   P Propozície R Plagát  
Technický delegát Žák Peter      
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
14.01.2018 G L V R T 2005 GS Obrovský slalom SLP MP M Live review schválené TD Žák
14.01.2018 L V R T 2007 GS Obrovský slalom SLP MP L Live review schválené TD Žák
14.01.2018 L V R T 2006 GS Obrovský slalom SLP SP M Live review schválené TD Žák
14.01.2018 L V R T 2008 GS Obrovský slalom SLP SP L Live review schválené TD Žák
Usporiadateľ
Názov KAL Jasná
Názov úplný Klub alpského lyžovania Jasná Liptovský Mikuláš
Sídlo Vajanského 30, 031 01 Liptovský Mikuláš
Kontaktná osoba Vladimír Antol
Email kaljasna@gmail.com, vlado@4d.sk
Korešpondenčná adresa Vajanského 30, 031 01 Liptovský Mikuláš
Účet pre verejné zdroje SK5902000000002514576057
Web www.kaljasna.sk
 
Technický delegát
Meno Žák Peter Klub / oddiel Slovenský lyžiarsky klub
Kód 0  
Dátum narodenia 14.10.1954 Kategoria Rozhodca AD III. stupňa
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk