3.kolo SLP-Predžiakov

Miesto Valčianska dolina   P Propozície    
Technický delegát Lengyel Branislav      
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
27.01.2018 G L V R T 2009 GS Obrovský slalom SLP MP M schválené TD Lengyel
27.01.2018 L V R T 2011 GS Obrovský slalom SLP MP L schválené TD Lengyel
27.01.2018 L V R T 2010 GS Obrovský slalom SLP SP M schválené TD Lengyel
27.01.2018 L V R T 2012 GS Obrovský slalom SLP SP L schválené TD Lengyel
Usporiadateľ
Názov LK Valčianska dolina
Názov úplný Lyžiarsky klub Valčianska dolina
Sídlo Kollárova 85, 036 01 Martin
Kontaktná osoba Roman Murín
Email romanmurin@yahoo.com
Korešpondenčná adresa Kollárova 85, 036 01 Martin
Účet pre verejné zdroje SK88 0900 0000 0051 3724 1027
Web www.lkvalcianskadolina.sk/
 
Technický delegát
Meno Klub / oddiel
Kód  
Kategoria
 
Meracia skupina
Názov Sport Timing Slovakia
Názov úplný Sport Timing Slovakia s.r.o.
Sídlo Hl. námestie 37, 060 01 Kežmarok
Kontaktná osoba Štancel Jaroslav
Email stancel@sporttiming.sk, info@sporttiming.sk
Korešpondenčná adresa Hlavné námestie 37, 060 01 Kežmarok
Účet pre verejné zdroje
Web www.sport-timing.sk
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org