6.kolo SLP-Predžiakov

Miesto Zuberec - Janovky   P Propozície    
Technický delegát Žák Peter      
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
17.02.2018 G L V R T 2021 GS Obrovský slalom SLP MP M Live review schválené TD Žák
17.02.2018 G L V R T 2023 GS Obrovský slalom SLP MP L Live review schválené TD Žák
17.02.2018 G L V R T 2022 SL Slalom SLP SP M Live review schválené TD Žák
17.02.2018 L V R T 2024 SL Slalom SLP SP L Live review schválené TD Žák
Usporiadateľ
Názov TJ Roháče Zuberec
Názov úplný Telovýchovná jednota Roháče Zuberec
Sídlo Andreja Bažíka 420, 027 32 Zuberec
Kontaktná osoba Jaroslav Motyčák
Email rastislavsroba@gmail.com
Korešpondenčná adresa Andreja Bažíka 420, 027 32 Zuberec
Účet pre verejné zdroje SK28 0200 0000 0038 7871 2253
Web www.preteky.orava.sk
 
Technický delegát
Meno Žák Peter Klub / oddiel Slovenský lyžiarsky klub
Kód 0  
Kategoria Rozhodca AD 3. stupňa
 
Meracia skupina
Názov Sport Timing Slovakia
Názov úplný Sport Timing Slovakia s.r.o.
Sídlo Hl. námestie 37, 060 01 Kežmarok
Kontaktná osoba Štancel Jaroslav
Email stancel@sporttiming.sk, info@sporttiming.sk
Korešpondenčná adresa Hlavné námestie 37, 060 01 Kežmarok
Účet pre verejné zdroje
Web www.sport-timing.sk
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk