2.kolo SLP MaO

Miesto Žiar-Smrečany, Dolinky   P Propozície    
Technický delegát Tréger Vlastimír      
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
03.02.2018 V T 2051 SL Slalom SLP MA M schválené TD Tréger
03.02.2018 V T 2063 SL Slalom SLP MC L schválené TD Tréger
03.02.2018 L V R T 2049 SL Slalom SLP SE M schválené TD Tréger
03.02.2018 V T 2057 SL Slalom SLP SE L schválené TD Tréger
03.02.2018 V T 2053 SL Slalom SLP MB M schválené TD Tréger
04.02.2018 V T 2052 SL Slalom SLP MA M schválené TD Tréger
04.02.2018 V T 2064 SL Slalom SLP MC L schválené TD Tréger
04.02.2018 L V R T 2050 SL Slalom SLP SE M schválené TD Tréger
04.02.2018 V T 2058 SL Slalom SLP SE L schválené TD Tréger
04.02.2018 V T 2054 SL Slalom SLP MB M schválené TD Tréger
Usporiadateľ
Názov LK DRUŽBA SMREČANY-ŽIAR
Názov úplný TJ DRUŽBA SMREČANY-ŽIAR Lyžiarsky klub
Sídlo Žiar 110, 032 05 Smrečany
Kontaktná osoba Mlynarčík Miroslav
Email m.mlynarcik@stonline.sk, mlynarcik@lsphaco.com
Korešpondenčná adresa Smrečany 134, 032 05 Smrečany
Účet pre verejné zdroje SK25 0200 0000 0016 4066 5451
Web www.ziardolinky.sk/sportove-kluby/lyziarsky-klub
 
Technický delegát
Meno Tréger Vlastimír Klub / oddiel TJ TATRAN NIŽNÁ BOCA
Kód 5700004  
Kategoria Rozhodca AD 3. stupňa
 
Meracia skupina
Názov Sport Timing Slovakia
Názov úplný Sport Timing Slovakia s.r.o.
Sídlo Hl. námestie 37, 060 01 Kežmarok
Kontaktná osoba Štancel Jaroslav
Email stancel@sporttiming.sk, info@sporttiming.sk
Korešpondenčná adresa Hlavné námestie 37, 060 01 Kežmarok
Účet pre verejné zdroje
Web www.sport-timing.sk
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk