4.kolo SLP MaO

Miesto Bachledová dolina   P Propozície    
Technický delegát Lengyel Branislav      
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
24.02.2018 V T 2073 SL Slalom SLP MA M schválené TD Lengyel
24.02.2018 V T 2079 SL Slalom SLP MC L schválené TD Lengyel
24.02.2018 R T 2071 SL Slalom SLP SE M
24.02.2018 T 2077 SL Slalom SLP SE L
24.02.2018 V T 2075 SL Slalom SLP MB M schválené TD Lengyel
25.02.2018 V T 2074 GS Obrovský slalom SLP MA M schválené TD Lengyel
25.02.2018 V T 2080 GS Obrovský slalom SLP MC L schválené TD Lengyel
25.02.2018 R T 2072 GS Obrovský slalom SLP SE M
25.02.2018 T 2078 GS Obrovský slalom SLP SE L
25.02.2018 V T 2076 GS Obrovský slalom SLP MB M schválené TD Lengyel
Usporiadateľ
Názov TJ VYSOKÉ TATRY
Názov úplný Telovýchovná jednota Vysoké Tatry
Sídlo Nový Smokovec 44, 062 01 Vysoké Tatry
Kontaktná osoba Ľudmila Pojedincová
Email tj.vystatry@stonline.sk, krasula@ta3.sk, milka.tatry@centrum.sk
Korešpondenčná adresa Nový Smokovec 44, 062 01 Vysoké Tatry
Účet pre verejné zdroje SK85 0900 0000 0051 6301 5533
 
Technický delegát
Meno Lengyel Branislav Klub / oddiel 1. SKI MASTERS CLUB
Kód 0  
Kategoria Rozhodca AD 3. stupňa
 
Meracia skupina
Názov Sport Timing Slovakia
Názov úplný Sport Timing Slovakia s.r.o.
Sídlo Hl. námestie 37, 060 01 Kežmarok
Kontaktná osoba Štancel Jaroslav
Email stancel@sporttiming.sk, info@sporttiming.sk
Korešpondenčná adresa Hlavné námestie 37, 060 01 Kežmarok
Účet pre verejné zdroje
Web www.sport-timing.sk
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk