4.kolo SLP MaO

Miesto Bachledová dolina   P Propozície    
Technický delegát Lengyel Branislav      
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
24.02.2018 R T 2071 SL Slalom SLP SE M
24.02.2018 T 2077 SL Slalom SLP SE L
24.02.2018 V T 2073 SL Slalom SLP MA M schválené TD Lengyel
24.02.2018 V T 2075 SL Slalom SLP MB M schválené TD Lengyel
24.02.2018 V T 2079 SL Slalom SLP MC L schválené TD Lengyel
25.02.2018 R T 2072 GS Obrovský slalom SLP SE M
25.02.2018 T 2078 GS Obrovský slalom SLP SE L
25.02.2018 V T 2074 GS Obrovský slalom SLP MA M schválené TD Lengyel
25.02.2018 V T 2076 GS Obrovský slalom SLP MB M schválené TD Lengyel
25.02.2018 V T 2080 GS Obrovský slalom SLP MC L schválené TD Lengyel
Usporiadateľ
Názov TJ VYSOKÉ TATRY
Názov úplný Telovýchovná jednota Vysoké Tatry
Sídlo Nový Smokovec 44, 062 01 Vysoké Tatry
Kontaktná osoba Ľudmila Pojedincová
Email tj.vystatry@stonline.sk, krasula@ta3.sk, milka.tatry@centrum.sk
Korešpondenčná adresa Nový Smokovec 44, 062 01 Vysoké Tatry
Účet pre verejné zdroje SK85 0900 0000 0051 6301 5533
 
Technický delegát
Meno Lengyel Branislav Klub / oddiel 1. SKI MASTERS CLUB
Kód 0  
Dátum narodenia 16.06.1957 Kategoria Rozhodca AD 3. stupňa
 
Meracia skupina
Názov Sport Timing Slovakia
Názov úplný Sport Timing Slovakia s.r.o.
Sídlo Hl. námestie 37, 060 01 Kežmarok
Kontaktná osoba Štancel Jaroslav
Email stancel@sporttiming.sk, info@sporttiming.sk
Korešpondenčná adresa Hlavné námestie 37, 060 01 Kežmarok
Účet pre verejné zdroje
Web www.sport-timing.sk
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk